Випробуйте профіль

Тут Ви знайдете загальний огляд профілю, а також PDF-версію, яку можна завантажити та/або роздрукувати

Кваліфікація/досвід
Знання іноземної мови та мовна компетентність
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • вивчає профільну іноземну мову у вищій школі
   • володіє профільною іноземною мовою на рівні В1
  • 1.2
   • вивчає профільну іноземну мову у вищій школі
   • володіє профільною іноземною мовою на рівні В2
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • склав іспит з профільної іноземної мови на рівень В2, а усно володіє мовою на рівні С1
  • 2.2
   • склав іспит з профільної іноземної мови на рівень С1
   • або:
   • отримав диплом про вищу освіту з профільної іноземної мови на рівні C1
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • склав іспит з профільної іноземної мови на рівень С2
   • або:
   • отримав диплом про вищу освіту з профільної іноземної мови на рівні С2
  • 3.2
   • отримав диплом про вищу освіту з профільної іноземної мови або склав іспит на рівень С2 і може користуватися іноземною мовою природно, 
   • або:
   • є рідномовцем з профільної мови
Освіта/ кваліфікація
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • навчається на вчителя іноземної мови у педагогічному інституті, університеті або у ліцензованому приватному освітньому закладі, який готує викладачів-мовців 
  • 1.2
   • пройшов навчальну програму за спеціальністю у частині «методика/дидактика» та «свідоме користування мовою», може викладати іноземну мову, однак ще не отримав диплома про вищу освіту
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • пройшов щонайменше 60 годин практичних занять з викладання іноземної мови, включно з асистентською практикою, і володіє базовою кваліфікацією, 
   • або:
   • навчається у виші, пройшов низку предметів або навчальних курсів з профільної іноземної мови та/або дидактики/методики, але ще не отримав диплома про вищу освіту
  • 2.2
   • має диплом про вищу освіту з профільної іноземної мови, який передбачає вивчення дидактики/методики викладання іноземної мови й асистентську практику,
   • або:
   • має сертифікат викладача профільної іноземної мови міжнародного зразка (щонайменше 120 годин)
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • hотримав диплом викладача іноземної мови за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» або під час навчання відвідував і склав програму навчальних курсів з методики викладання іноземної мови, 
   • або:
   • отримав сертифікат викладача профільної іноземної мови міжнародного зразка (щонайменше 120 годин) 
   • а також
   • відвідував курси підвищення кваліфікації (щонайменше 100 годин)
  • 3.2
   • отримав диплом магістра за спеціальністю «викладання іноземної мови» або «прикладна лінгвістика» або під час навчання успішно відвідував курс з методики викладання іноземної мови; асистентська практика необхідна, якщо її не проходив раніше.
   • або:
   • отримав сертифікат про післядипломну освіту або сертифікат міжнародного зразка за спеціальністю «викладач іноземної мови» (щонайменше 200 годин).
   • отримав додаткову спеціальну підготовку (наприклад, викладача фахової іноземної мови, спеціаліста з підготовки мовних екзаменаторів, спеціаліста з підвищення кваліфікації викладачів-мовців тощо).
Відкриті заняття
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • отримує досвід викладацької роботи: проводить окремі частини занять і обговорює свою роботу з колегою.
  • 1.2
   • вже проводив відкриті заняття, на яких оцінювалася його викладацька роботи .
   • має досвід у проведенні окремих фаз заняття у невеликих групах (мікрорівень).
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • може надати підтвердження про те, що під час навчання провів щонайменше 2 успішних заняття на щонайменше 2 рівнях .
   • провів відкриті заняття (щонайменше 3 години) й отримав позитивний відгук (підтвердження).
  • 2.2
   • може надати підтвердження про те, що під час навчання провів щонайменше 6 успішних занять на щонайменше 2 рівнях.
   • провів відкриті заняття (щонайменше 6 годин на 3 або більше рівнях) й отримав позитивний відгук (підтвердження) про кожне з них.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • у рамках асистентської практики і як викладач провів на різних рівнях щонайменше 10 відкритих занять у різних групах та отримав позитивний відгук (підтвердження).
  • 3.2
   • у рамках асистентської практики і як викладач провів щонайменше 14 відкритих занять та отримав відгук (підтвердження) з оцінкою роботи.
   • отримав оцінку своєї роботи як наставник менш досвідчених колег.
Досвід викладацької роботи
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • провів кілька занять або їхніх частин на 1 або 2 рівнях
  • 1.2
   • викладає у власних класах/групах, але має досвід роботи лише на 1 або 2 рівнях
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • має досвід викладацької роботи (200-800 занять) у власних групах/класах.
   • має досвід викладацької роботи у класах/групах на багатьох рівнях.
  • 2.2
   • має досвід викладацької роботи (800-2400 годин):
    - на різних рівнях
    - у більш ніж в одному навчальному форматі 
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • має досвід викладацької роботи 2400 - 4000 годин:
     - на всіх мовних рівнях, крім С2 ,
     - у багатьох різних навчальних форматах.
  • 3.2
   • має близько 6000 годин досвіду викладацької роботи
   • має досвід роботи у багатьох різних навчальних форматах 
   • має досвід роботи викладача-наставника
Основні викладацькі компетенції
Дидактика/методика
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • знає про існування різних теорій засвоєння мов і методик навчання мов.
   • під час відвідування відкритих занять розуміє, чому досвідчені колеги обрали ті чи інші навчальні прийоми та матеріали.
  • 1.2
   • володіє базовими знаннями з теоретичних питань засвоєння мови та методики навчання мов.
   • вміє застосовувати нові навчальні прийоми та матеріали за рекомендацією колег.
   • може обрати потрібні навчальні прийоми та матеріали відповідно до форми і формату навчанняs.
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • обізнаний у теоретичних питаннях засвоєння мов і методиках навчання
   • добре знає навчальні матеріали і володіє навчальними техніками для 2 або більше рівнів
   • може розпізнати, чи підходять навчальні матеріали та техніки для різних форм і форматів навчання
   • під час вибору навчальних методів і прийомів вміє враховувати потреби окремих навчальний груп
  • 2.2
   • дуже добре знає теорію засвоєння мов, методику викладання мов, стилі та стратегії навчання.
   • може розпізнати, які теоретичні концепції закладені у ті чи інші навчальні прийоми та матеріали.
   • вміє доречно застосовувати цілу низку навчальних прийомів і завдань.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • може теоретично обґрунтувати методи навчання, покладені в основу великої кількості навчальних матеріалів і прийомів навчання.
   • використовує дуже широкий спектр навчальних прийомів, завдань і матеріалів.
  • 3.2
   • володіє знанням теорій засвоєння мов і методик викладання у деталях і консультує колег з цих питань.
   • після відвідування відкритого заняття може надати колегам ґрунтовні практичні й методичні рекомендації з метою розширення спектру прийомів навчання, якими вони користуються.
   • може запропонувати колегам і розробити завдання й навчальні матеріали для усіх рівнів вивчення іноземної мови.
Оцінювання
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • може проводити контроль у формі і за змістом, передбаченими у методичних вказівках, та оцінювати його результати.
  • 1.2
   • може проводити й оцінювати вже розроблені тести для перевірки успішності (напр., тест за півріччя, річний тест).
   • може проводити усну перевірку знань за розробленими тестами.
   • вміє розробляти відповідні завдання для повторення вивченого матеріалу та здійснювати повторення.
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • може регулярно проводити тести для перевірки успішності в письмових та усних видах мовленнєвої діяльності.
   • вміє використовувати результати тестів для визначення аспектів, які потребують додаткового вивчення.
   • може чітко сформулювати сильні та слабкі сторони та встановити пріоритети для роботи кожному індивідуально.
  • 2.2
   • може вибрати завдання для регулярної перевірки й оцінки знань мови та володіння мовленнєвими навичками.
   • вміє під час перевірки письмових робіт користуватися умовними позначками для різних типів помилок з метою стимулювання усвідомленого використання мови, яка вивчається.
   • може підготувати тест для визначення рівня володіння мовою.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • може підготувати матеріали та розробити завдання для перевірки поступу у вивченні мови (усна та письмова частини).
   • може використовувати відеозапис виконання інтерактивних завдань, щоб допомогти учасникам побачити свої сильні та слабкі сторони.
   • володіє критеріями ЗЄР і, відповідно, може визначити компетенцію учасника в усному і письмовому мовленні.
  • 3.2
   • може розробити тести для оцінки мовних знань з граматики та лексики й усіх необхідних вмінь і навичок на всіх рівнях володіння мовою.
   • володіє критеріями ЗЄР для оцінки навичок і вмінь в усному і письмовому мовленні на всіх рівнях, а також може надати допомогу з цих питань менш досвідченим колегам.
   • може розробити тести для визначення рівня володіння іноземною мовою згідно з системою рівнів у ЗЄР.
   • може проводити тренінги для підготовки мовних екзаменаторів відповідно до стандартів ЗЄР.
Планування заняття та навчального курсу
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • при розробці заняття може доречно поєднувати різні види навчальної діяльності (завдань), якщо цього вимагає навчальний матеріал.
  • 1.2
   • може додавати власні завдання до завдань, запропонованих у методичних вказівках до заняття.
   • може змістовно й логічно пов’язати окремі заняття одне з одним з урахуванням бажаного результату навчання, закладеного в останньому занятті.
   • може адаптувати пропоновані плани занять з урахуванням труднощів і поступу в групі.
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • під час планування занять може користуватися навчальними планами і програмами так, щоб заняття були виваженими й зорієнтованими на потреби групи.
   • вміє планувати різні фази заняття та їхню черговість згідно з конкретними цілями навчання.
   • вміє зіставляти потреби групи одна з одною та враховувати загальні й окремі конкретні цілі у плануванні занять.
  • 2.2
   • може скласти програму навчального курсу або його частини з урахуванням вимог навчального плану, потреб групи та наявних навчальних матеріалів.
   • може самостійно розробляти завдання з використанням лінгвістичного та комунікативного потенціалу навчальних матеріалів.
   • може розробляти завдання відповідно до індивідуальних потреб і цілей курсу.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • на підставі ретельного аналізу потреб осіб, що вивчають іноземну мову, може розробити деталізований виважений навчальний план (програму) з урахуванням повторення вивченого й продовження вивчення предмета.
   • до навчальних матеріалів може розробляти завдання для різних рівнів.
   • вміє використовувати аналіз труднощів у процесі навчання для визначення заходів для їх подолання у ході наступних занять.
  • 3.2
   • може розробити спеціалізовані курси для різних контингентів з урахуванням відповідних комунікативних та лінгвістичних аспектів.
   • може допомагати колегам оцінювати та враховувати індивідуальні потреби при плануванні курсів та підготовці занять .
   • може нести відповідальність за перегляд навчальних планів та розподілу матеріалу для різних курсів.
Керування інтеракцією
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • за інструкцією може чітко сформулювати завдання для організації тіє чи іншої інтерактивної діяльності
  • 1.2
   • може керувати інтеракцією вчитель-учень
   • може переходити від роботи у пленумі до роботи у групах і формулювати чіткі вказівки та завдання
   • спираючись на завдання з підручника, може залучити учнів до роботи в парах та групах
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • вміє давати ефективні інструкції для роботи в парах і групах та поєднувати її з роботою у пленумі.
   • вміє організовувати і розподіляти завдання для індивідуальної роботи та роботи у групах.
   • вміє давати чіткі та зрозумілі відгуки.
  • 2.2
   • згідно з навчальними цілями може врівноважено розподіляти, комбінувати та проводити роботу в пленумі, в парах та групах.
   • може проводити заняття, зорієнтоване на певні завдання.
   • вміє максимально ефективно керувати навчальною діяльністю.
   • вміє давати/ініціювати чіткі та зрозумілі відгуки.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • вміє розподілити завдання й організувати роботу у групах так, що різні форми навчальної роботи відбуваються одночасно.
   • вміє чітко керувати індивідуальною роботою та роботою у групах і спрямовувати її у необхідне русло.
   • вміє індивідуально та диференційовано давати/ініціювати чіткі та зрозумілі відгуки.
   • вміє використовувати інструменти керування роботою та відгуки для використання нових форм роботи та нових завдань.
  • 3.2
   • з урахуванням внутрішньої диференціації може організувати роботу у групах або індивідуально, спостерігати за роботою, аналізувати і стимулювати її.
   • може використовувати різні прийоми для формулювання/ініціювання відгуку про роботу.
Міжпредметна компетентність
Міжкультурна компетентність
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • розуміє, що зв'язок мови і культури є важливим фактором у вивченні та навчанні мови.
  • 1.2
   • знає, що культурний аспект є важливим на заняттях з вивчення мови.
   • може ознайомити з вагомими відмінностями у культурі та традиціях.
   • може створити атмосферу толерантності та розуміння у соціально- й культурно неоднорідних групах.
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • вміє розпізнавати стереотипи й працювати з ними.
   • може використовувати власний досвід міжкультурної комунікації та власне усвідомлення відмінності культур, щоб передати учням знання про культуру поведінки в країні, мова якої вивчається (напр., поняття ввічливості, мова тіла і жестів тощо).
   • розуміє, наскільки важливо не створювати на занятті проблем через відмінність культур і намагатися виховати відчуття належності до групи та взаємну повагу.
  • 2.2
   • допомагає учням аналізувати стереотипи й упередження.
   • на занятті може тематизувати питання, пов’язані з міжкультурною комунікацією, напр., поняття ввічливості, мова жестів тощо.
   • може використовувати навчальні матеріали з урахуванням культурного горизонту групи та доповнювати їх новими завданнями, зорієнтованими на потреби учнів.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • вміє використовувати Інтернет-пошук, роботу над проектами і формат презентацій для покращення власного розуміння та розуміння у групі міжкультурної комунікації та її значення.
   • вміє розвинути здатність учнів до аналізу соціальних і культурних спільностей та відмінностей і навчити їх дискутувати на такі теми.
   • може передбачити вразливі теми з огляду на соціальне та культурне підґрунтя учнів та навчити їх конструктивно долати їх.
  • 3.2
   • має широкі знання з міжкультурної комунікації і може допомагати менш досвідченим колегам у цих питаннях 
   • може навчити колег прийомів подолання складних ситуацій, непорозумінь чи гострих кутів у міжкультурній комунікації
   • може розробити для себе і своїх колег матеріали і завдання з міжкультурної комунікації з компетентним відгуком
Усвідомлення мови
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • вміє користуватися різними довідниками, словниками, граматиками тощо.
   • може дати відповідь на прості запитання щодо мови, типові для рівня, на якому викладає.
  • 1.2
   • для рівнів А1-В1 може навести приклади правильних граматичних форм, конструкцій та правильного вживання мови.
   • може дати відповідь на запитання щодо іноземної мови, яку викладає; відповіді необов’язково повинні бути вичерпними, проте достатніми для рівнів А1-В1.
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • може навести приклади правильних граматичних форм, конструкцій та правильного вживання мови відповідно до рівня, за винятком вищих рівнів С1-С2.
   • може дати відповідь на запитання щодо іноземної мови, яку викладає, за винятком вищих рівнів С1-С2.
  • 2.2
   • може навести приклади правильних граматичних форм, конструкцій та правильного вживання мови майже в усіх випадках і на всіх рівнях, крім С2.
   • може розпізнати мовні проблеми учнів і зрозуміти їхні причини.
   • може дати відповідь на запитання учнів щодо іноземної мови відповідно до їхнього рівня, на всіх рівнях, крім С2.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • може дібрати та навести приклади правильних граматичних форм, конструкцій та правильного вживання мови майже в усіх випадках і на всіх рівнях.
   • може дати правильні та вичерпні відповіді майже на всі запитання щодо іноземної мови, яку викладає, на всіх рівнях з чіткими і зрозумілими поясненнями.
   • вміє застосовувати різні прийоми навчання, щоб допомогти учням самостійно долати невпевненість і помилки у вживанні іноземної мови .
  • 3.2
   • завжди може дати правильну та вичерпну відповідь щодо різних аспектів мови та її вжитку.
   • може пояснити на рівні С1-С2 тонкі відмінності в утворенні, значенні й ужитку різних мовних форм.
Медійна грамотність
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • вміє користуватися текстовими програмами для створення робочих аркушів із завданнями відповідно до встановлених стандартів

   • вміє проводити пошук необхідних навчальних матеріалів у Інтернеті

   • вміє завантажити навчальні матеріали з Інтернету 

  • 1.2
   • вміє проводити заняття з застосуванням текстів, картинок, графіків тощо, узятих з Інтернету
   • може створювати логічно структуровані електронні папки для впорядкованого збереження файлів.
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • вміє користуватися стандартними програмами Windows/Mac програвачем Media Player.
   • може порекомендувати учням і колегам доречні онлайн-матеріали.
   • вміє інтегрувати у навчальне заняття проектор з використанням Інтернету, DVD тощо.
  • 2.2
   • може розробити для учнів онлайн-завдання та інструкції щодо виконання.
   • вміє користуватися відповідними програмами для фото-, відео- й аудіо-файлів.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • може навчити учнів, як правильно підбирати та використовувати онлайн-вправи з урахуванням індивідуальних потреб
   • вміє опрацьовувати й адаптувати аудіо- та відео- файли
   • може показати колегам, як користуватися новим програмним забезпеченням та новою технікою
   • може координувати проекти з використанням цифровий медій (відеокамери, Інтернету, соціальних мереж)
   • може самостійно усунути більшість проблем з цифровою технікою у класі
  • 3.2
   • може навчити учнів правильно користовуватися цифровими медіями у класі (інтерактивна дошка, мобільні телефони, планшети) для ефективного вивчення мови.
   • може показати колегам, як слід ефективно використовувати потенціал цифрових медій та Інтернет-ресурсів на заняттіs.
   • може працювати зі змішаними формами навчання і самостійно розробляти заняття, зокрема, з використанням систем керування навчанням, напр., Moodle тощо.
Професіоналізація
Підвищення кваліфікації
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • звертається за відгуками на свої заняття та інші види викладацької діяльності.
   • звертається до відповідних джерел і колег за порадою та допомогою .
  • 1.2
   • діє відповідно до положень і основних принципів діяльності установи-роботодавця
   • обмінюється досвідом підготовки занять з колегами, обговорює навчання учнів
   • належно реагує на експертні зауваження, отримані після проведення відкритого заняття 
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • користується нагодою разом з колегами викладати на одному або двох рівнях (колегіальні заняття).
   • належно реагує на зауваження колег до відкритого заняття.
   • долучається до адміністративної роботи, схвально реагує на зміни та нові виклики на роботі.
  • 2.2
   • дає можливість керівникові та колегам бути присутнім на заняттях, щоб отримати відгуки про свою роботу
   • бере активну участь у заходах з професійного розвитку персоналу та готується до них
   • активно долучається до розвитку організації, де працює, до роботи її навчальної й адміністративної частини
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • виконує роль ментора-наставника для менш досвідчених колег
   • проводить заходи з підвищення кваліфікації за підтримки колег або за допомогою наперед підготовлених матеріалів 
   • спостерігає за заняттями колег і готує відгуки на відкриті заняття
   • принагідно переймає відповідальність за проекти, які мають на меті розвиток організації-роботодавця
  • 3.2
   • готує для менш досвідчених колег заняття з підвищення кваліфікації
   • реалізує програми з підвищення кваліфікації
   • спостерігає й оцінює навчальну діяльність колег на різних рівнях 
   • організовує відкриті заняття серед колег
Адміністрування
 • ЕТАП 1
  • 1.1
   • виконує рутинну роботу, приміром перевірка присутності (аркуші відвідування), роздавання та збирання навчальних матеріалів.
  • 1.2
   • вчасно й у відповідній формі здає необхідні плани та звітну документацію.
   • ефективно перевіряє домашні завдання та тести.
 • ЕТАП 2
  • 2.1
   • ефективно здійснює контроль, оцінювання знань і готує звітність.
   • ретельно й чітко веде класний журнал.
   • вчасно подає необхідну документацію, звіти та відгуки.
  • 2.2
   • сумлінно виконує адміністративні завдання викладача.
   • пам’ятає про інші завдання та виконує їх вчасно.
   • дбає у належний спосіб про учнів, відповідає на їхні запитання, прохання, зауваження.
 • ЕТАП 3
  • 3.1
   • здійснює координацію адміністративної діяльності разом з колегами, за потреби збирає й ініціює обговорення отриманої інформації, звітів, відгуків тощо.
   • бере на себе відповідальність за окрему адміністративну роботу, напр., організацію конференцій викладачів, збір і аналіз результатів опитування слухачів у кінці курсу.
  • 3.2
   • на вимогу займається координацією навчального курсу

   • за потреби співпрацює з іншими підрозділами і відділами організації роботодавця (відділ запису на курси/вступу, адміністрація, спонсори, батьки тощо)

   • бере активну участь у розвитку та покращенні робочих процесів в організації

Завантажити профіль

Ви можете завантажити профіль, глосарій та посібник користувача вибраною Вами мовою.

 • Мова додаткових документів

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

Посібник користувача містить приклади використання ЄППК для всіх цільових груп.