AVRUPA PROFİL TABLOSU'NU DENEYİN

Profil Tablosu'nun basılı versiyonu tabloyu hem kategoriler şeklinde hem de bütün olarak görmenizi sağlar.

Eğitim & vasıflar
Dil yeterliliği
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • hedef dilde üçüncü seviyede eğitim almaktadır

      • hedef dilde B1 düzeyinde yeterlilik kazanmıştır

    • 1.2
      • hedef dilde üçüncü seviyede eğitim almaktadır

      • hedef dilde B2 düzeyinde yeterlilik kazanmıştır

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
    • 2.2
      • hedef dilde C1 düzeyinde sınav sertifikası vardır

      • veya:

      • hedef dilde bir derecesi ve C1 düzeyinde belgelenmiş yeterliliği bulunmaktadır

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • hedef dilde C2 düzeyinde sınav sertifikası vardır 

      • veya:

      • hedef dilde bir derecesi ve C2 düzeyinde belgelenmiş yeterliliği bulunmaktadır

    • 3.2
      • hedef dilde dil ile ilgili derecesi veya C2 düzeyinde sınav sertifikası ile doğal bir dil hakimiyeti vardır

      • veya:

      • hedef dilde anadili o dil olan kadar yetkindir

Eğitim ve öğretim
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • dil öğretmeni olarak tanınır bir dil öğretimi vasfı sunan bir yüksekokul, üniversite veya özel bir kurumda başlangıç eğitimi almaktadır

    • 1.2
      • hedef dilde öğretmenliğe başlamasına olanak sağlayacak bir şekilde dil farkındalığı ve metodoloji konularında ön eğitiminin bir kısmını tamamlamış, ancak henüz dil öğretimi vasfını almamıştır

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • denetmen eşliğinde hedef dilde öğretmenlik uygulaması da içeren, en az 60 saatlik belgelenmiş ve düzenli öğretmenlik eğitimini başarıyla tamamlayarak temel bir dil öğretimi vasfı edinmiştir

      • veya:

      • hedef dildeki derecesi için birkaç ders veya modül tamamlamış, ve/veya henüz derecesini tamamlamadan dil öğretimi pedagojisi almıştır

    • 2.2
      • hedef dilde, denetlenmiş öğretmenlik uygulaması unsurlu dil pedagojisi olan bir dereceye sahiptir 

      • veya:

      • hedef dilin öğretiminde uluslararası tanınırlığı olan (minimum 120 saatlik) sertifikası vardır

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • hedef dil öğretiminde denetlenmiş öğretmenlik uygulaması da içeren lisans derecesi veya derece modülü vardır, 

      • veya:

      • hedef dilin öğretiminde uluslararası tanınırlığı olan (minimum 120 saatlik) sertifikası vardır ve 

      • ayrıca:

      • en az 100 saatlik hizmetiçi eğitime katılmıştır

    • 3.2
      • dil pedagojisi veya uygulamalı dilbiliminde, daha önceden almadıysa denetlenmiş okul deneyimi de içeren, master derecesini veya derece modülünü tamamlamıştır, 

      • veya:

      • dil öğretimi alanında (en az 200 ders saati içeren) lisansüstü veya mesleki diploması vardır

      • belirli uzmanlık alanlarında (dilin belirli bir alan veya amaç için kullanılması, ölçme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi v.b.) ek olarak eğitim almıştır

Değerlendirmeye tabi öğretmenlik
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • derslerin bazı bölümlerini öğreterek ve kendisine geribildirim veren bir meslektaşı ile deneyim paylaşarak deneyim kazanmaktadır

    • 1.2
      • bireysel ders verirken danışmanlık desteği almış, gözlemlenmiş ve olumlu değerlendirme almıştır

      • küçük öğrenci grupları veya eğitim gören diğer öğrenci arkadaşları ('mikro öğretim') ile öğretim etkinlikleri yürütmüştür

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • başlangıç eğitiminde, en az 2 saatlik ve en az iki farklı seviyede başarılı olarak belgelenmiş ve değerlendirilmiş öğretmenlik uygulaması bulunmaktadır

      • öğretmenliği sırasında dersleri gözlemlenmiş ve 3 saatlik ders için başarılı olarak belgelenmiş geribildirimi bulunmaktadır

    • 2.2
      • eğitiminde, en az 6 saatlik ve en az iki farklı seviyede başarılı olarak belgelenmiş ve değerlendirilmiş öğretmenlik uygulaması bulunmaktadır

      • öğretmenliği sırasında dersleri gözlemlenmiş ve 3 veya daha fazla seviyede verdiği 6 saatlik ders için başarılı olarak belgelenmiş geribildirimi bulunmaktadır

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • hem öğretmenlik uygulaması hem de öğretmenliği sırasında, değişik seviyelerde ve değişik öğrencilerle en az 10 saatlik ders için gözlemlenmiş, değerlendirilmiş ve bu deneyiminde olumlu ve belgelenmiş geribildirim almıştır

    • 3.2
      • hem öğretmenlik uygulaması hem de öğretmenliği sırasında, en az 14 saatlik ders için gözlemlenmiş, değerlendirilmiş ve belgelenmiş geribildirim almıştır

      • daha az deneyimli öğretmenler için danışman veya gözlemci olarak değerlendirilmiştir

Öğretim deneyimi
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • bir veya iki farklı düzeyde bazı dersler veya derslerin bir bölümünü vermiştir

    • 1.2
      • kendi sınıfı/sınıfları vardır ancak sadece bir veya iki düzeyde deneyimi vardır

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • 200 ile 800 saat arası, tek başına destek almadan verdiği ve belgelenmiş öğretim deneyimi vardır

      • birkaç seviyede ders vermiştir

    • 2.2
      • 800 ile 2,400 saat arası, birkaç değişik seviyede ve birden fazla öğretim ve öğrenim ortamında belgelenmiş öğretim deneyimi vardır
  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • 2,400 ile 4,000 saat arası, C2 hariç her düzeyde birden fazla öğretim ve öğrenim ortamını da içeren belgelenmiş öğretim deneyimi vardır
    • 3.2
      • en az 6,000 saatlik belgelenmiş öğretim deneyimi vardır

      • birçok farklı öğretim ve öğrenim ortamında ders vermiştir

      • başka öğretmenleri yetiştirmek konusunda deneyim sahibidir

Ana öğretim yeterlilikleri
Yöntembilim: bilgi ve beceriler
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • dil öğrenimde değişik teori ve yöntemleri öğrenmektedir

      • daha deneyimli öğretmenleri gözlemlediğinde kullandıkları teknik ve kaynakları hangi amaçla kullandıklarını anlayabilir

    • 1.2
      • dil öğrenimindeki değişik teori ve yöntemleri temel olarak anlamaktadır

      • meslektaşlarının tavsiyesi ile, yeni teknik ve malzemeler seçebilir

      • değişik öğretim ve öğrenim ortamları için teknik ve malzemeleri tanır

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • dil öğrenimindeki değişik teori ve yöntemlere aşinadır

      • iki veya daha fazla seviyede kullanılabilecek teknik ve malzemelere aşinadır

      • değişik öğretim ortamları için teknik ve malzemelerin uygunluğunu pratik açıdan değerlendirebilir

      • yöntem ve teknik seçiminde belirli grupların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilir

    • 2.2
      • dil öğrenimde değişik teori ve yöntemlere, öğrenme stil ve stratejilerine fazlasıyla aşinadır

      • öğretim teknik ve malzemelerinin teorik ilkelerini tanır

      • çeşitli öğretim teknik ve etkinliklerini uygun şekilde kullanabilir

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • kullanılan öğretim yaklaşımı ile birçok çeşitli teknik ve malzeme için teorik gerekçe sağlayabilir

      • çok çeşitli öğretim teknik, etkinlik ve malzemelerini kullanabilir

    • 3.2
      • dil öğrenim ve öğretiminde kapsamlı bir teorik bilgiye sahiptir ve bunu melektaşları ile paylaşır

      • meslektaşlarının gözlem çalışmaları sonrasında, öğretim tekniklerinin çeşitliliğini geliştirmek amacıyla kendilerine pratik ve metodolojik olarak güvenilir bir geribildirimde bulunabilir

      • meslektaşlarının kullanımı için herhangi bir seviyede uygun çalışma ve malzemeler seçebilir ve tasarlayabilir

Değerlendirme
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • ders kitabında ünite sonlarındaki testleri verebilir ve değerlendirebilir

    • 1.2
      • kendisine gerekli malzemeler verildiği takdirde (dönem sonu, sene sonu, v.b.) gelişim sınavlarını verebilir ve değerlendirebilir

      • kendisine gerekli malzemeler verildiği takdirde sözlü sınavlar verebilir

      • uygun şekilde ders tekrar etkinlikleri hazırlayabilir ve verebilir

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • sözlü sınav bölümü içeren düzenli gelişim sınavları verebilir

      • sınav ve değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre öğrencilerinin üzerinde çalışması gereken alanları belirleyebilir

      • öğrencilerin belirlenen güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili olarak geribildirimde bulunabilir ve bireysel çalışma için öncelikler koyabilir

    • 2.2
      • dil ve beceri alanlarında öğrencilerin gelişimlerini teyit etmek için düzenli değerlendirme çalışmaları seçebilir ve yürütebilir

      • öğrencilerin dil farkındalığını arttırmak amacı ile yazılı çalışmalarda değişik türde hataların belirlenmesi için ortak bir değerlendirme sistemini kullanabilir

      • seviye belirleme sınavı için hazırlık yapabilir ve koordinasyon sağlayabilir

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • gelişim değerlendirmesi (sözlü ve yazılı) için malzeme ve çalışma tasarlayabilir

      • öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilmelerine yardımcı olmak için öğrenci iletişimlerinin video kayıtlarını kullanabilir

      • CEFR kriterlerini öğrencilerin sözlü ve yazılı yeterliliklerini güvenilir bir şekilde değerlendirmek için uygulayabilir

    • 3.2
      • herhangi bir seviyede tüm dil becerileri ve dil bilgisi için değerlendirme çalışması geliştirebilir

      • CEFR kriterlerini öğrencilerin sözlü ve yazılı yeterliliklerini güvenilir bir şekilde değerlendirmek için bütün seviyelerde uygulayabilir ve daha az deneyimli öğretmenlere bu konuda yardımcı olabilir

      • öğrencilerin belirli bir CEFR düzeyine erişip erişmediklerini belirlemek için geçerliği olan formal sınavlar oluşturabilir

      • CEFR standartlaşma oturumları yürütebilir

Ders ve kurs planlama
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • kendisine gerekli malzemeler verildiği takdirde, bir ders planındaki etkinliklerin arasındaki bağlantıyı sağlayabilir

    • 1.2
      • ders kitabında verilenlere tamamlayıcı etkinlikler bulabilir 

      • önceki derslerin sonuçlarını bir sonraki derslerin planlanmasında göz önünde bulundurarak, dersler arasındaki tutarlılığı sağlayabilir

      • ders planlarını öğretildiği şekli ile öğrenme başarı ve zorluklarını göz önünde bulundurarak ayarlayabilir

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • ders programını ve belirlenmiş malzemeleri, grubun ihtiyacını karşılayacak şekilde ve dengeli bir biçimde ders planları hazırlamada kullanabilir

      • değişik amaçlar için derslerin aşamalandırılmalarını ve zamanlamalarını planlayabilir

      • derslerin başlıca ve tamamlayıcı amaçlarını planlarken öğrencilerin ihtiyaçlarını kıyaslayabilir ve bunlara değinebilir

    • 2.2
      • bir kursu veya kursun bir bölümünü, ders programını, değişik öğrencilerin ihtiyaçlarını ve mevcut malzemeleri göz önünde bulundurarak planlayabilir

      • malzemelerin dilbilimsel ve iletişimci potansiyelini değerlendirmek için çalışmalar tasarlayabilir

      • gerek bireysel ihtiyaçlara gerekse kursun amaçlarına hizmet edecek şekilde çalışmalar tasarlayabilir

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • eksiksiz bir ihtiyaç analizi yapabilir ve bunu, yeniden gözden geçirme ve tekrar etkinlikleri de içeren, kapsamlı ve dengeli bir kurs planı geliştirmek için kullanabilir

      • aynı kaynak malzemeye dayanarak değişik seviyelerdeki öğrencilerle kullanılmak üzere farklı çalışmalar tasarlayabilir

      • öğrenci zorluklarının analizini sonraki derslerde yapılması gerekenlere karar vermede kullanabilir

    • 3.2
      • değişik ortamlar için, ilgili alana uygun olarak, iletişimci ve dilbilimsel içeriğin bütünleştiği özel kurslar tasarlayabilir

      • kursların planlanması ve derslerin hazırlanmasında, meslektaşlarına, farklılık gösteren bireysel ihtiyaçları değerlendirmeleri ve göz önünde bulundurmaları için rehberlik edebilir

      • değişik kursların müfredat ve ders programlarını yeniden incelemek için sorumluluk alabilir

Etkileşim, yönetme, izleme
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • yol gösterme ile, açık ve anlaşılır yönergeler verebilir ve bir etkinliği organize edebilir

    • 1.2
      • öğretmen-sınıf etkileşimini yönetebilir

      • birbirini izleyen tüm sınıf çalışması ve ikili veya grup çalışmalarını gerektiği şekilde ve anlaşılır yönergeler vererek yürütür

      • bir ders kitabındaki etkinliklere dayalı olarak, öğrencileri ikili ve grup çalışmalarına sokabilir

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • ikili ve grup çalışmalarını etkili bir şekilde kurup, yönetebilir ve sınıfı tekrar toplu düzene getirebilir

      • bireysel ve grup etkinliklerini izleyebilir

      • açık ve anlaşılır geribildirimde bulunabilir

    • 2.2
      • dersin amaçlarına hizmet edecek şekilde çeşitli ve dengeli bir sınıf, grup ve ikili çalışma düzeni oluşturabilir

      • işe dayalı öğrenim düzeni organize edebilir

      • öğrenci performansını etkin biçimde izleyebilir

      • açık ve anlaşılır geribildirim verebilir/alabilir

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • grupların aynı aynda farklı çalışmalar yürüttüğü işe dayalı öğrenim düzeni kurabilir

      • bireysel ve grup performanslarını eksiksiz ve tam olarak takip edebilir

      • çeşitli şekillerde bireysel geribildirim verebilir/alabilir

      • çalışmalardan edindiği izlenimleri ve geribildirimi başka etkinlikleri tasarlarken kullanabilir

    • 3.2
      • aynı sınıf içerisinde farklı seviyelerde olup farklı çalışmalar yapan grup ve bireylerin çalışmalarını kurabilir, izleyebilir ve kendilerine destek verebilir

      • geribildirim vermek/almak için çok çeşitli teknikler kullanabilir

Destekleyici yeterlilikler
Kültürlerarası yeterlilik
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • dil ve kültür arasındaki ilişkinin dil öğretim ve öğreniminde önemli bir faktör olduğunu anlamaktadır

    • 1.2
      • kültürel meselelerin öğretimle olan ilgisini öğrenmektedir

      • öğrencilerine kültürel davranış ve geleneklerin ilgili farklılıklarını sunabilir

      • sosyal ve kültürel çeşitlilik olan sınıflarda hoşgörü ve anlayış ortamı yaratabilir

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • ilgili basmakalıp görüşleri anlar ve göz önünde bulundurur

      • öğrencilerin, nezaket ve vücut dili gibi, ilgili kültürel davranışlar konusundaki bilgilerini genişletmek için kendi farkındalığını kullanabilir

      • sınıf içerisinde kültürlerarası sorunlardan kaçınmanın önemini fark eder ve herkesi kapsayan, karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşımı destekler

    • 2.2
      • öğrencilerine basmakalıp görüşleri ve önyargıları analiz etmeleri için yardımcı olur

      • derslerinde, kültürlerarası davranışlardaki (örneğin, nezaket, vücut dili, v.b.) ana farklılık alanlarını dahil edebilir

      • öğrencilerin kültürel ufukları ile uyumlu olan ve grup için uygun etkinlikler kullanarak, ufuklarını daha da genişletebilecek malzemeler seçebilir

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • kendisinin ve öğrencilerinin kültürlerarası meselelerdeki kavrama ve anlayışlarını genişletmek için web araştırmaları, projeler ve sunumlar kullanabilir

      • öğrencilerin, sosyal ve kültürel benzerlikler ve farklılıkları analiz edebilme ve tartışma yeteneklerini geliştirmelerini sağlar

      • kültürlerarası duyarlılık içeren alanları etkin bir şekilde öngörür ve idare eder

    • 3.2
      • kültürlerarası meselelerdeki engin bilgisini daha az deneyimli meslektaşlarına destek gerektiğinde kullanabilir

      • meslektaşlarının, kültürel meselelerin üstesinden gelebilme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayabilir; kendilerine, oluştuğu takdirde anlaşmazlıkları ve kritik olayları yatıştırmak için kullanabilecekleri teknikler önerir

      • kendisinin ve meslektaşlarının kullanımı için etkinlikler, çalışmalar ve malzemeler tasarlayabilir ve bunlarla ilgili geribildirim isteğinde bulunabilir

Dil farkındalığı
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • referans kaynakları olarak sözlükleri, gramer kitaplarını v.b. kullanabilir

      • öğrettiği seviyelerde dil hakkında sıklıkla sorulan basit soruları yanıtlayabilir

    • 1.2
      • A1-B1 düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin düzeyine uygun şekilde dil yapısı ve kullanımı hakkında doğru örnekler verebilir

      • dil hakkında sorulan soruları eksik olarak sorulmuş da olsa A1-B1 seviyelerinde öğrenim gören öğrencilere uygun şekilde yanıtlayabilir

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • ileri seviyeler (C1 - 2) hariç, ilgili düzeydeki öğrenciler için dil yapısı ve kullanımı hakkında doğru örnekler verebilir

      • ileri seviyeler hariç (C1 - 2), ilgili düzeydeki öğrenciler için hedef dil hakkındaki soruları uygun şekilde yanıtlayabilir

    • 2.2
      • C2 dışında tüm düzeylerde, hemen hemen tüm durumlarda dil yapısı ve kullanımı ile ilgili örnekler verebilir

      • bir öğrencinin dil ile ilgili sorununu tanıyabilir ve anlayabilir

      • C2 dışında ilgili düzeyde hedef dil hakkındaki soruları uygun şekilde yanıtlayabilir

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • tüm seviyelerde ve hemen hemen tüm durumlarda dil kullanımı ve yapısı ile ilgili doğru örnekler seçebilir ve verebilir

      • dil ile ilgili hemen hemen tüm soruları kapsamlı ve doğru bir şekilde yanıtlayabilir, anlaşılır ve net açıklamalar yapabilir

      • öğrencilerin dil ile ilgili sordukları sorulara kendilerinin cevap bulabilmeleri ve

        hatalarını gerektiği gibi düzeltebilmelerini desteklemek için çok çeşitli teknikler kullanabilir

    • 3.2
      • öğrencilerin, değişik açılardan dil ve kullanımı hakkında sordukları soruları  her zaman tam ve doğru bir şekilde yanıtlayabilir

      • C1 ve C2 düzeylerinde dil yapısı, anlam ve kullanımı hakkında ince farklılıkları açıklayabilir

Dijital medya
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • standart düzende çalışma kağıtları yazmak için metin işlem yazılımı kullanabilir

      • internette potansiyel öğretim malzemeleri için arama yapabilir

      • websitelerinden kaynaklar indirebilir

    • 1.2
      • internetten indirilmiş metinler, resimler, grafikler v.b. ile ders tasarlayabilir

      • bilgisayar dosyalarını belli bir mantık ile düzenlenmiş klasörlerde organize edebilir

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • medya oynatıcıları dahil her türlü standart Windows/Mac yazılımını kullanabilir

      • öğrenci ve meslektaşlarına uygun internet malzemeleri önerebilir

      • internet, DVD v.b. kullanımı içeren dersler için projektör cihazı kullanabilir

    • 2.2
      • öğrenciler için internet üzerinden çalışma verebilir ve denetleyebilir

      • görseller, DVDler ve ses dosyaları için ilgili yazılımları kullanabilir

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • öğrencilerini kendi bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak uygun internet alıştırmaları seçmeleri ve kullanmaları konusunda eğitebilir

      • ses ve video dosyalarını düzenleyebilir ve uyarlayabilir

      • meslektaşlarına yeni yazılım ve donanımların nasıl kullanılacağını gösterebilir

      • dijital medya içeren (örneğin, kamera, internet, sosyal ağlar kullanımı gibi) bir proje çalışmasını koordine edebilir

      • sınıftaki dijital donanımla ilgili oluşabilecek birçok sorunu giderebilir

    • 3.2
      • öğrencileri, mevcut tüm dijital sınıf donanımlarını, mobil araçlarını, tabletlerini v.b. dil öğrenimlerini en verimli şekilde desteklemesi için, kullanımları konusunda eğitebilir

      • meslektaşlarına, mevcut dijital donanımları ve internet kaynaklarını öğretim potansiyeli açısından nasıl kullanacaklarını gösterebilir

      • Moodle gibi bir öğrenme işletim sistemi kullanarak harmanlanmış öğrenme modülleri tasarlayabilir

Profesyonellik
Mesleki davranış
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • öğretmenlik uygulaması ve diğer çalışmaları hakkında geribildirim alma isteğinde bulunur

      • meslektaşlarından ve elkitaplarından tavsiyeler edinir

    • 1.2
      • kurumun misyon ve yönetmeliklerine uygun şekilde hareket eder

      • diğer öğretmenlerle, öğrenciler ve ders hazırlığı konusunda bağlantıda olur

      • ders gözlemi sonrası eğitmenlerin verdiği geribildirimi dikkate alır

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • bir veya daha fazla seviyede derslerini, meslektaşları ile birlikte paylaşarak öğretmek için fırsatları değerlendirir

      • öğretimini gözlemleyen meslektaşlarından gelen geribildirimleri dikkate alır

      • kurumsal gelişime ve etkin yönetime katkıda bulunur; kurumdaki değişikliklere ve zorluklara olumlu yaklaşır

    • 2.2
      • derslerinin, yöneticileri ve meslektaşları tarafından gözlemlenmesi ve öğretimi hakkında geribildirim alabilmek için fırsatları değerlendirir

      • mesleki gelişim faaliyetlerine aktif bir şekilde hazırlanır ve katılır

      • hem kurumun hem de eğitim ve idari sistemlerinin gelişimine aktif olarak katılır

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • daha az deneyimli meslektaşlarına rehberlik eder

      • bir meslektaşının yardımı ile veya kendisine gerekli malzemeler verildiği takdirde öğretmen eğitimi  için ders verebilir

      • meslektaşlarının derslerini gözlemler ve faydalı geribildirimde bulunur

      • fırsat çıktığında kurumsal gelişime bağlı bir takım projelerde sorumluluk alır

    • 3.2
      • daha az deneyimli öğretmenler için eğitim modülleri tasarlayabilir

      • öğretmen gelişim programları yürütebilir

      • tüm seviyelerde, ders veren meslektaşlarının derslerini gözlemleyebilir ve değerlendirebilir

      • meslektaşlarının birbirlerinin derslerini gözlemlemeleri için fırsatlar oluşturur

İdari işler
  • Gelişim Evresi 1
    • 1.1
      • yoklama almak, malzemeleri dağıtmak/toplamak/iade etmek gibi rutin işleri tamamlar

    • 1.2
      • istenilen ders plan ve kayıtlarını doğru bir şekilde doldurulmuş olarak ve zamanında teslim eder

      • ödev ve testleri hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirir

  • Gelişim Evresi 2
    • 2.1
      • değerlendirme ve rapor yazma çalışmalarını hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirir

      • dersleri için anlaşılır ve düzenli kayıtlar tutar

      • doküman ve geribildirimleri istenilen zamana kadar teslim eder

    • 2.2
      • işiyle ilgili idari işleri hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirir

      • düzenli ancak daha az sıklıkta olan işleri öngörür ve vaktinden önce yerine getirir

      • öğrenci meseleleri, soruları, geribildirimleri ile ilgilenir

  • Gelişim Evresi 3
    • 3.1
      • idari işleri diğerleri ile koordine eder; istenildiği takdirde bilgi, rapor, görüş v.b. derler

      • öğretmen toplantılarını organize etmek, dönem sonu geribildirim toplamak, derlemek, analiz etmek gibi, belirli idari işler için sorumluluk üstlenir

    • 3.2
      • istenildiği takdirde ders koordinatörlüğü yapabilir

      • gerektiği takdirde, kayıt birimi/mali işler birimi/sponsorlar/veliler v.b. ile bağlantıda olabilir

      • idari sistemlerin tasarlanması veya yeniden gözden geçirilmesine aktif şekilde katkıda bulunur

Tablo'yu indir

Tablo, Terimler Sözlüğü ve El Kitabı'nı tercih ettiğiniz dilde indirebilirsiniz.

  • Ek belgelerin dili

EL KİTABI

El Kitabı, her bir kullanıcı tipinin Tablo'yu nasıl kullanabileceğine ilişkin örnekler sunmaktadır.