Birincil sekmeler

Yasal uyarılar

 

Bu web sitesinin kullanımı, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan genel koşullara uyulmasını gerektirir. Kullanıcılar, bu web sitesine girmekle, bu genel kullanım koşullarını okuyup bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

Genel bilgiler

Avrupa Profil Tablosu (EPG) Projesi, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir.

Bu web sitesi yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Projenin dijital aracı olan web sitesi (e-Grid), EAQUALS’ın (Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services) sorumluluğundadır.

Web sitesi hakkında

http://egrid.epg-project.eu web sitesi Avrupa Profil Tablosu (EPG) projesinin web sitesidir.

Web sitesi şunları sağlamayı amaçlamaktadır:

  • •  Avrupa Profil Tablosunun, terimler sözlüğünün ve kullanım kılavuzunun indirilmesi;
  • •  Dil öğretmenlerinin, öğretmen eğitmenlerinin ve yöneticilerin kendilerinin ya da başkalarının yeterliliklerine ilişkin özdeğerlendirme ya da değerlendirme yapmalarına olanak sağlamak.

Kişisel veri toplama politikası

Kullanıcı, kişisel gizliliğin korunması için, tüm bilgilerin 6 Ağustos 2004 tarihli “Informatique, Fichiers et Libertés” Yasası ile değiştirilen 6 Ocak 1978 tarihli Fransız “Informatique et Libertés” Yasası uyarınca işlendiğinin farkında olmalıdır.

“Informatique et Libertés” yasasının 39. maddesine göre, kullanıcının istediği an toplanan kişisel bilgilerine erişme, değişiklik yapma, düzeltme ve silme hakkı vardır. Bu hakkı kullanabilmek için kullanıcı EPG ekibine bir e-posta göndermeye davet edilir.

Kullanıcı ayrıca meşru sebeplerden dolayı kişisel verilerinin işlenmesine de karşı çıkabilir.

Kullanıcıların hakları, yükümlülükleri ve kişisel verilerin korunması hakkında bilgi Fransız Veri Koruma İdaresi’nin web sitesinde bulunabilir.

Gizliliğin korunmasına ilişkin herhangi bir talep veya soru, contact@epg-project.eu adresine yazılı olarak yöneltilebilir.

FikrîMülkiyet Hakları

Sitede yer alan metinler, format, açıklamalar ve diğer ögeler telif hakları ile, veri tabanları söz konusu olduğunda özel mevzuat ile korunmaktadır. Bütün bu ögeler EPG web sitesinin, ve ilgili hallerde, EPG web sitesinin gerekli izni aldığı üçüncü bir tarafın mülkiyetindedir.

Bu bilgilerin Proje Koordinatörünün önceden izni olmaksızın ticari veya reklam amaçlı olarak çoğaltılması kesinlikle yasaktır; hepsi EPG projesinin mülkiyetinde olan grafik tasarım, görseller, ses özellikleri veya BT uygulamaları gibi web sitesinin tüm kurucu parçalarının kullanımı ve çoğaltılması da aynı şekilde yasaktır.

Bu türden kullanım istekleri, contact@epg-project.eu adresinden web sitesi editör ekibine gönderilmelidir.

Bu web sitesinde yer alan, üçüncü tarafların mülkiyetindeki ögelerin kullanımı için, bu hakların taşıyıcısı olan üçüncü tarafın iznine başvurulmalıdır.

Kişisel veriler e-Grid tarafından saklanmaz.

 

Bu web sitesine bağlantılar oluşturma

EPG web sitesi, önceden talep edilmeksizin, web sitesinin ana sayfasına veya herhangi bir tam sayfasına “harici” bağlantılarının oluşturulmasına izin verir. Bununla birlikte, bu web sitesinin tamamını veya bir parçasını, bilgilerin tam kaynağını kısmen de olsa gizleyerek veya bilgilerin kaynağını, örneğin çerçeveleme ya da gömme yoluyla bilinçli bir şekilde örterek başka bir web sitesinde kullanma girişimleri EPG yetkililerinden önceden yazılı izin alınmasını gerektirir. Bu türden talepler web sitesi editör ekibine gönderilmelidir (yukarıya bakınız). İlgili web sitesinin dizininde toplanan veriler üçüncü tarafların erişimine açık olmamalı veya ticari bir veri tabanı oluşturma amacıyla transfer edilmemelidir.

 

Yasal uyuşmazlıklar

Bu çevrimiçi sözleşmeden doğan herhangi bir hukuki ihtilafın ve bu web sitesine ve içeriğine ilişkin herhangi bir uyuşmazlığın çözülmesi Fransız mahkemelerinin yetkisindedir.