Vi ste rukovodstvo

Ova oblast služi poslodavcima i akademskom rukovodstvu u centrima za jezike i namijenjen je razvoju karijere i provesionalnom rastu predavača. Također Vam omogćava da kreirate profile timova predavača na osnovu kategrije kompetencija i prema individualnim predavačima.

!

PRIJE NEGO POČNETE OBRATIE PAŽNJU:

1
Vaša procjena neće biti sačuvana na e-Grid web stranici
2
Nakon što završite procjenu, sačuvajte je na svom računaru.

Započni novu procjenu

Kreiraj profil predavača, popunjavajući odlomak "Informacije o akademskom rukovodioc" rukovodioc ime i naziv institucije u kojoj se vrši evaluacija. Zatim možete spasiti procjenu ili je poslati elektronski.

 

Unijeti procjenu

Također, možete unijeti samoprocjenu predavača kako biste upotpunili vlastitu opservaciju kao akademskog menadžera.

 

Uputstvo za korištenje

Uputstvo za korištenje pruža primjere za to kako bi svaki tip korisnika mogao koristiti tablicu.

Unesi postojeće evaluacije