Vi ste edukator nastavnika

Ova oblast Vam pomaže u razvijanju programa za razvoj nastavnika.

!

PRIJE NEGO POČNETE OBRATIE PAŽNJU:

1
Vaša procjena neće biti sačuvana na e-Grid web stranici
2
Nakon što završite procjenu, sačuvajte je na svom računaru.

Započni novu procjenu

Kreirajte Profil Edukatora zatim dodajte u polje "Informacije o edukatoru" prezime, ime i podatke o instituciji u kojoj radite. Moći ćete sačuvati ili poslati svoju samprocjenu putem e-mail-a

 

Unesi postojeću procjenu

Možete također unositi prethodne samoprocjene od strane predavača i dopuniti ih podacima predviđenim za Profil Edukatora.

 

Uputstvo za korištenje

Uputstvo za korištenje pruža primjere za to kako bi svaki tip korisnika mogao koristiti tablicu.

Unesi postojeću evaluaciju