Try out the interactive grid

The print version of the Grid allows you to view it in its entirety as well as by category.

Eğitim & vasıflar
Dil yeterliliği
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • hedef dilde üçüncü seviyede eğitim almaktadır

   • hedef dilde B1 düzeyinde yeterlilik kazanmıştır

  • 1.2
   • hedef dilde üçüncü seviyede eğitim almaktadır

   • hedef dilde B2 düzeyinde yeterlilik kazanmıştır

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • hedef dilde B2 düzeyinde sınav sertifikası ve C1 düzeyinde sözel yetkinliği vardır

  • 2.2
   • hedef dilde C1 düzeyinde sınav sertifikası vardır

   • veya:

   • hedef dilde bir derecesi ve C1 düzeyinde belgelenmiş yeterliliği bulunmaktadır

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • hedef dilde C2 düzeyinde sınav sertifikası vardır 

   • veya:

   • hedef dilde bir derecesi ve C2 düzeyinde belgelenmiş yeterliliği bulunmaktadır

  • 3.2
   • hedef dilde dil ile ilgili derecesi veya C2 düzeyinde sınav sertifikası ile doğal bir dil hakimiyeti vardır

   • veya:

   • hedef dilde anadili o dil olan kadar yetkindir

Eğitim ve Öğretim
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • dil öğretmeni olarak tanınır bir dil öğretimi vasfı sunan bir yüksekokul, üniversite veya özel bir kurumda başlangıç eğitimi almaktadır

  • 1.2
   • hedef dilde öğretmenliğe başlamasına olanak sağlayacak bir şekilde dil farkındalığı ve metodoloji konularında ön eğitiminin bir kısmını tamamlamış, ancak henüz dil öğretimi vasfını almamıştır

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • denetmen eşliğinde hedef dilde öğretmenlik uygulaması da içeren, en az 60 saatlik belgelenmiş ve düzenli öğretmenlik eğitimini başarıyla tamamlayarak temel bir dil öğretimi vasfı edinmiştir

   • veya:

   • hedef dildeki derecesi için birkaç ders veya modül tamamlamış, ve/veya henüz derecesini tamamlamadan dil öğretimi pedagojisi almıştır

  • 2.2
   • hedef dilde, denetlenmiş öğretmenlik uygulaması unsurlu dil pedagojisi olan bir dereceye sahiptir 

   • veya:

   • hedef dilin öğretiminde uluslararası tanınırlığı olan (minimum 120 saatlik) sertifikası vardır

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • hedef dil öğretiminde denetlenmiş öğretmenlik uygulaması da içeren lisans derecesi veya derece modülü vardır, 

   • veya:

   • hedef dilin öğretiminde uluslararası tanınırlığı olan (minimum 120 saatlik) sertifikası vardır ve 

   • ayrıca:

   • en az 100 saatlik hizmetiçi eğitime katılmıştır

  • 3.2
   • dil pedagojisi veya uygulamalı dilbiliminde, daha önceden almadıysa denetlenmiş okul deneyimi de içeren, master derecesini veya derece modülünü tamamlamıştır, 

   • veya:

   • dil öğretimi alanında (en az 200 ders saati içeren) lisansüstü veya mesleki diploması vardır

   • belirli uzmanlık alanlarında (dilin belirli bir alan veya amaç için kullanılması, ölçme ve değerlendirme, öğretmen eğitimi v.b.) ek olarak eğitim almıştır

Değerlendirmeye tabi öğretmenlik
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • derslerin bazı bölümlerini öğreterek ve kendisine geribildirim veren bir meslektaşı ile deneyim paylaşarak deneyim kazanmaktadır

  • 1.2
   • bireysel ders verirken danışmanlık desteği almış, gözlemlenmiş ve olumlu değerlendirme almıştır

   • küçük öğrenci grupları veya eğitim gören diğer öğrenci arkadaşları ('mikro öğretim') ile öğretim etkinlikleri yürütmüştür

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • başlangıç eğitiminde, en az 2 saatlik ve en az iki farklı seviyede başarılı olarak belgelenmiş ve değerlendirilmiş öğretmenlik uygulaması bulunmaktadır

   • öğretmenliği sırasında dersleri gözlemlenmiş ve 3 saatlik ders için başarılı olarak belgelenmiş geribildirimi bulunmaktadır

  • 2.2
   • eğitiminde, en az 6 saatlik ve en az iki farklı seviyede başarılı olarak belgelenmiş ve değerlendirilmiş öğretmenlik uygulaması bulunmaktadır

   • öğretmenliği sırasında dersleri gözlemlenmiş ve 3 veya daha fazla seviyede verdiği 6 saatlik ders için başarılı olarak belgelenmiş geribildirimi bulunmaktadır

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • hem öğretmenlik uygulaması hem de öğretmenliği sırasında, değişik seviyelerde ve değişik öğrencilerle en az 10 saatlik ders için gözlemlenmiş, değerlendirilmiş ve bu deneyiminde olumlu ve belgelenmiş geribildirim almıştır

  • 3.2
   • hem öğretmenlik uygulaması hem de öğretmenliği sırasında, en az 14 saatlik ders için gözlemlenmiş, değerlendirilmiş ve belgelenmiş geribildirim almıştır

   • daha az deneyimli öğretmenler için danışman veya gözlemci olarak değerlendirilmiştir

Öğretim deneyimi
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • bir veya iki farklı düzeyde bazı dersler veya derslerin bir bölümünü vermiştir

  • 1.2
   • kendi sınıfı/sınıfları vardır ancak sadece bir veya iki düzeyde deneyimi vardır

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • 200 ile 800 saat arası, tek başına destek almadan verdiği ve belgelenmiş öğretim deneyimi vardır

   • birkaç seviyede ders vermiştir

  • 2.2
   • 800 ile 2,400 saat arası, birkaç değişik seviyede ve birden fazla öğretim ve öğrenim ortamında belgelenmiş öğretim deneyimi vardır
 • Development Phase 3
  • 3.1
   • 2,400 ile 4,000 saat arası, C2 hariç her düzeyde birden fazla öğretim ve öğrenim ortamını da içeren belgelenmiş öğretim deneyimi vardır
  • 3.2
   • en az 6,000 saatlik belgelenmiş öğretim deneyimi vardır

   • birçok farklı öğretim ve öğrenim ortamında ders vermiştir

   • başka öğretmenleri yetiştirmek konusunda deneyim sahibidir

Ana öğretim yeterlilikleri
Yöntembilim: bilgi ve beceriler
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • dil öğrenimde değişik teori ve yöntemleri öğrenmektedir

   • daha deneyimli öğretmenleri gözlemlediğinde kullandıkları teknik ve kaynakları hangi amaçla kullandıklarını anlayabilir

  • 1.2
   • dil öğrenimindeki değişik teori ve yöntemleri temel olarak anlamaktadır

   • meslektaşlarının tavsiyesi ile, yeni teknik ve malzemeler seçebilir

   • değişik öğretim ve öğrenim ortamları için teknik ve malzemeleri tanır

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • dil öğrenimindeki değişik teori ve yöntemlere aşinadır

   • iki veya daha fazla seviyede kullanılabilecek teknik ve malzemelere aşinadır

   • değişik öğretim ortamları için teknik ve malzemelerin uygunluğunu pratik açıdan değerlendirebilir

   • yöntem ve teknik seçiminde belirli grupların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurabilir

  • 2.2
   • dil öğrenimde değişik teori ve yöntemlere, öğrenme stil ve stratejilerine fazlasıyla aşinadır

   • öğretim teknik ve malzemelerinin teorik ilkelerini tanır

   • çeşitli öğretim teknik ve etkinliklerini uygun şekilde kullanabilir

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • kullanılan öğretim yaklaşımı ile birçok çeşitli teknik ve malzeme için teorik gerekçe sağlayabilir

   • çok çeşitli öğretim teknik, etkinlik ve malzemelerini kullanabilir

  • 3.2
   • dil öğrenim ve öğretiminde kapsamlı bir teorik bilgiye sahiptir ve bunu melektaşları ile paylaşır

   • meslektaşlarının gözlem çalışmaları sonrasında, öğretim tekniklerinin çeşitliliğini geliştirmek amacıyla kendilerine pratik ve metodolojik olarak güvenilir bir geribildirimde bulunabilir

   • meslektaşlarının kullanımı için herhangi bir seviyede uygun çalışma ve malzemeler seçebilir ve tasarlayabilir

Değerlendirme
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • ders kitabında ünite sonlarındaki testleri verebilir ve değerlendirebilir

  • 1.2
   • kendisine gerekli malzemeler verildiği takdirde (dönem sonu, sene sonu, v.b.) gelişim sınavlarını verebilir ve değerlendirebilir

   • kendisine gerekli malzemeler verildiği takdirde sözlü sınavlar verebilir

   • uygun şekilde ders tekrar etkinlikleri hazırlayabilir ve verebilir

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • sözlü sınav bölümü içeren düzenli gelişim sınavları verebilir

   • sınav ve değerlendirme çalışmaları sonuçlarına göre öğrencilerinin üzerinde çalışması gereken alanları belirleyebilir

   • öğrencilerin belirlenen güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili olarak geribildirimde bulunabilir ve bireysel çalışma için öncelikler koyabilir

  • 2.2
   • dil ve beceri alanlarında öğrencilerin gelişimlerini teyit etmek için düzenli değerlendirme çalışmaları seçebilir ve yürütebilir

   • öğrencilerin dil farkındalığını arttırmak amacı ile yazılı çalışmalarda değişik türde hataların belirlenmesi için ortak bir değerlendirme sistemini kullanabilir

   • seviye belirleme sınavı için hazırlık yapabilir ve koordinasyon sağlayabilir

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • gelişim değerlendirmesi (sözlü ve yazılı) için malzeme ve çalışma tasarlayabilir

   • öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin farkına varabilmelerine yardımcı olmak için öğrenci iletişimlerinin video kayıtlarını kullanabilir

   • CEFR kriterlerini öğrencilerin sözlü ve yazılı yeterliliklerini güvenilir bir şekilde değerlendirmek için uygulayabilir

  • 3.2
   • herhangi bir seviyede tüm dil becerileri ve dil bilgisi için değerlendirme çalışması geliştirebilir

   • CEFR kriterlerini öğrencilerin sözlü ve yazılı yeterliliklerini güvenilir bir şekilde değerlendirmek için bütün seviyelerde uygulayabilir ve daha az deneyimli öğretmenlere bu konuda yardımcı olabilir

   • öğrencilerin belirli bir CEFR düzeyine erişip erişmediklerini belirlemek için geçerliği olan formal sınavlar oluşturabilir

   • CEFR standartlaşma oturumları yürütebilir

Ders ve kurs planlama
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • kendisine gerekli malzemeler verildiği takdirde, bir ders planındaki etkinliklerin arasındaki bağlantıyı sağlayabilir

  • 1.2
   • ders kitabında verilenlere tamamlayıcı etkinlikler bulabilir 

   • önceki derslerin sonuçlarını bir sonraki derslerin planlanmasında göz önünde bulundurarak, dersler arasındaki tutarlılığı sağlayabilir

   • ders planlarını öğretildiği şekli ile öğrenme başarı ve zorluklarını göz önünde bulundurarak ayarlayabilir

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • ders programını ve belirlenmiş malzemeleri, grubun ihtiyacını karşılayacak şekilde ve dengeli bir biçimde ders planları hazırlamada kullanabilir

   • değişik amaçlar için derslerin aşamalandırılmalarını ve zamanlamalarını planlayabilir

   • derslerin başlıca ve tamamlayıcı amaçlarını planlarken öğrencilerin ihtiyaçlarını kıyaslayabilir ve bunlara değinebilir

  • 2.2
   • bir kursu veya kursun bir bölümünü, ders programını, değişik öğrencilerin ihtiyaçlarını ve mevcut malzemeleri göz önünde bulundurarak planlayabilir

   • malzemelerin dilbilimsel ve iletişimci potansiyelini değerlendirmek için çalışmalar tasarlayabilir

   • gerek bireysel ihtiyaçlara gerekse kursun amaçlarına hizmet edecek şekilde çalışmalar tasarlayabilir

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • eksiksiz bir ihtiyaç analizi yapabilir ve bunu, yeniden gözden geçirme ve tekrar etkinlikleri de içeren, kapsamlı ve dengeli bir kurs planı geliştirmek için kullanabilir

   • aynı kaynak malzemeye dayanarak değişik seviyelerdeki öğrencilerle kullanılmak üzere farklı çalışmalar tasarlayabilir

   • öğrenci zorluklarının analizini sonraki derslerde yapılması gerekenlere karar vermede kullanabilir

  • 3.2
   • değişik ortamlar için, ilgili alana uygun olarak, iletişimci ve dilbilimsel içeriğin bütünleştiği özel kurslar tasarlayabilir

   • kursların planlanması ve derslerin hazırlanmasında, meslektaşlarına, farklılık gösteren bireysel ihtiyaçları değerlendirmeleri ve göz önünde bulundurmaları için rehberlik edebilir

   • değişik kursların müfredat ve ders programlarını yeniden incelemek için sorumluluk alabilir

Etkileşim, yönetme, izleme
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • yol gösterme ile, açık ve anlaşılır yönergeler verebilir ve bir etkinliği organize edebilir

  • 1.2
   • öğretmen-sınıf etkileşimini yönetebilir

   • birbirini izleyen tüm sınıf çalışması ve ikili veya grup çalışmalarını gerektiği şekilde ve anlaşılır yönergeler vererek yürütür

   • bir ders kitabındaki etkinliklere dayalı olarak, öğrencileri ikili ve grup çalışmalarına sokabilir

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • ikili ve grup çalışmalarını etkili bir şekilde kurup, yönetebilir ve sınıfı tekrar toplu düzene getirebilir

   • bireysel ve grup etkinliklerini izleyebilir

   • açık ve anlaşılır geribildirimde bulunabilir

  • 2.2
   • dersin amaçlarına hizmet edecek şekilde çeşitli ve dengeli bir sınıf, grup ve ikili çalışma düzeni oluşturabilir

   • işe dayalı öğrenim düzeni organize edebilir

   • öğrenci performansını etkin biçimde izleyebilir

   • açık ve anlaşılır geribildirim verebilir/alabilir

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • grupların aynı aynda farklı çalışmalar yürüttüğü işe dayalı öğrenim düzeni kurabilir

   • bireysel ve grup performanslarını eksiksiz ve tam olarak takip edebilir

   • çeşitli şekillerde bireysel geribildirim verebilir/alabilir

   • çalışmalardan edindiği izlenimleri ve geribildirimi başka etkinlikleri tasarlarken kullanabilir

  • 3.2
   • aynı sınıf içerisinde farklı seviyelerde olup farklı çalışmalar yapan grup ve bireylerin çalışmalarını kurabilir, izleyebilir ve kendilerine destek verebilir

   • geribildirim vermek/almak için çok çeşitli teknikler kullanabilir

Destekleyici yeterlilikler
Kültürlerarası yeterlilik
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • dil ve kültür arasındaki ilişkinin dil öğretim ve öğreniminde önemli bir faktör olduğunu anlamaktadır

  • 1.2
   • kültürel meselelerin öğretimle olan ilgisini öğrenmektedir

   • öğrencilerine kültürel davranış ve geleneklerin ilgili farklılıklarını sunabilir

   • sosyal ve kültürel çeşitlilik olan sınıflarda hoşgörü ve anlayış ortamı yaratabilir

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • ilgili basmakalıp görüşleri anlar ve göz önünde bulundurur

   • öğrencilerin, nezaket ve vücut dili gibi, ilgili kültürel davranışlar konusundaki bilgilerini genişletmek için kendi farkındalığını kullanabilir

   • sınıf içerisinde kültürlerarası sorunlardan kaçınmanın önemini fark eder ve herkesi kapsayan, karşılıklı saygıya dayalı bir yaklaşımı destekler

  • 2.2
   • öğrencilerine basmakalıp görüşleri ve önyargıları analiz etmeleri için yardımcı olur

   • derslerinde, kültürlerarası davranışlardaki (örneğin, nezaket, vücut dili, v.b.) ana farklılık alanlarını dahil edebilir

   • öğrencilerin kültürel ufukları ile uyumlu olan ve grup için uygun etkinlikler kullanarak, ufuklarını daha da genişletebilecek malzemeler seçebilir

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • kendisinin ve öğrencilerinin kültürlerarası meselelerdeki kavrama ve anlayışlarını genişletmek için web araştırmaları, projeler ve sunumlar kullanabilir

   • öğrencilerin, sosyal ve kültürel benzerlikler ve farklılıkları analiz edebilme ve tartışma yeteneklerini geliştirmelerini sağlar

   • kültürlerarası duyarlılık içeren alanları etkin bir şekilde öngörür ve idare eder

  • 3.2
   • kültürlerarası meselelerdeki engin bilgisini daha az deneyimli meslektaşlarına destek gerektiğinde kullanabilir

   • meslektaşlarının, kültürel meselelerin üstesinden gelebilme yeteneklerini geliştirmelerini sağlayabilir; kendilerine, oluştuğu takdirde anlaşmazlıkları ve kritik olayları yatıştırmak için kullanabilecekleri teknikler önerir

   • kendisinin ve meslektaşlarının kullanımı için etkinlikler, çalışmalar ve malzemeler tasarlayabilir ve bunlarla ilgili geribildirim isteğinde bulunabilir

Dil farkındalığı
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • referans kaynakları olarak sözlükleri, gramer kitaplarını v.b. kullanabilir

   • öğrettiği seviyelerde dil hakkında sıklıkla sorulan basit soruları yanıtlayabilir

  • 1.2
   • A1-B1 düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin düzeyine uygun şekilde dil yapısı ve kullanımı hakkında doğru örnekler verebilir

   • dil hakkında sorulan soruları eksik olarak sorulmuş da olsa A1-B1 seviyelerinde öğrenim gören öğrencilere uygun şekilde yanıtlayabilir

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • ileri seviyeler (C1 - 2) hariç, ilgili düzeydeki öğrenciler için dil yapısı ve kullanımı hakkında doğru örnekler verebilir

   • ileri seviyeler hariç (C1 - 2), ilgili düzeydeki öğrenciler için hedef dil hakkındaki soruları uygun şekilde yanıtlayabilir

  • 2.2
   • C2 dışında tüm düzeylerde, hemen hemen tüm durumlarda dil yapısı ve kullanımı ile ilgili örnekler verebilir

   • bir öğrencinin dil ile ilgili sorununu tanıyabilir ve anlayabilir

   • C2 dışında ilgili düzeyde hedef dil hakkındaki soruları uygun şekilde yanıtlayabilir

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • tüm seviyelerde ve hemen hemen tüm durumlarda dil kullanımı ve yapısı ile ilgili doğru örnekler seçebilir ve verebilir

   • dil ile ilgili hemen hemen tüm soruları kapsamlı ve doğru bir şekilde yanıtlayabilir, anlaşılır ve net açıklamalar yapabilir

   • öğrencilerin dil ile ilgili sordukları sorulara kendilerinin cevap bulabilmeleri ve

    hatalarını gerektiği gibi düzeltebilmelerini desteklemek için çok çeşitli teknikler kullanabilir

  • 3.2
   • öğrencilerin, değişik açılardan dil ve kullanımı hakkında sordukları soruları  her zaman tam ve doğru bir şekilde yanıtlayabilir

   • C1 ve C2 düzeylerinde dil yapısı, anlam ve kullanımı hakkında ince farklılıkları açıklayabilir

Dijital medya
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • standart düzende çalışma kağıtları yazmak için metin işlem yazılımı kullanabilir

   • internette potansiyel öğretim malzemeleri için arama yapabilir

   • websitelerinden kaynaklar indirebilir

  • 1.2
   • internetten indirilmiş metinler, resimler, grafikler v.b. ile ders tasarlayabilir

   • bilgisayar dosyalarını belli bir mantık ile düzenlenmiş klasörlerde organize edebilir

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • medya oynatıcıları dahil her türlü standart Windows/Mac yazılımını kullanabilir

   • öğrenci ve meslektaşlarına uygun internet malzemeleri önerebilir

   • internet, DVD v.b. kullanımı içeren dersler için projektör cihazı kullanabilir

  • 2.2
   • öğrenciler için internet üzerinden çalışma verebilir ve denetleyebilir

   • görseller, DVDler ve ses dosyaları için ilgili yazılımları kullanabilir

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • öğrencilerini kendi bireysel ihtiyaçlarına yönelik olarak uygun internet alıştırmaları seçmeleri ve kullanmaları konusunda eğitebilir

   • ses ve video dosyalarını düzenleyebilir ve uyarlayabilir

   • meslektaşlarına yeni yazılım ve donanımların nasıl kullanılacağını gösterebilir

   • dijital medya içeren (örneğin, kamera, internet, sosyal ağlar kullanımı gibi) bir proje çalışmasını koordine edebilir

   • sınıftaki dijital donanımla ilgili oluşabilecek birçok sorunu giderebilir

  • 3.2
   • öğrencileri, mevcut tüm dijital sınıf donanımlarını, mobil araçlarını, tabletlerini v.b. dil öğrenimlerini en verimli şekilde desteklemesi için, kullanımları konusunda eğitebilir

   • meslektaşlarına, mevcut dijital donanımları ve internet kaynaklarını öğretim potansiyeli açısından nasıl kullanacaklarını gösterebilir

   • Moodle gibi bir öğrenme işletim sistemi kullanarak harmanlanmış öğrenme modülleri tasarlayabilir

Profesyonellik
Mesleki davranış
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • öğretmenlik uygulaması ve diğer çalışmaları hakkında geribildirim alma isteğinde bulunur

   • meslektaşlarından ve elkitaplarından tavsiyeler edinir

  • 1.2
   • kurumun misyon ve yönetmeliklerine uygun şekilde hareket eder

   • diğer öğretmenlerle, öğrenciler ve ders hazırlığı konusunda bağlantıda olur

   • ders gözlemi sonrası eğitmenlerin verdiği geribildirimi dikkate alır

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • bir veya daha fazla seviyede derslerini, meslektaşları ile birlikte paylaşarak öğretmek için fırsatları değerlendirir

   • öğretimini gözlemleyen meslektaşlarından gelen geribildirimleri dikkate alır

   • kurumsal gelişime ve etkin yönetime katkıda bulunur; kurumdaki değişikliklere ve zorluklara olumlu yaklaşır

  • 2.2
   • derslerinin, yöneticileri ve meslektaşları tarafından gözlemlenmesi ve öğretimi hakkında geribildirim alabilmek için fırsatları değerlendirir

   • mesleki gelişim faaliyetlerine aktif bir şekilde hazırlanır ve katılır

   • hem kurumun hem de eğitim ve idari sistemlerinin gelişimine aktif olarak katılır

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • daha az deneyimli meslektaşlarına rehberlik eder

   • bir meslektaşının yardımı ile veya kendisine gerekli malzemeler verildiği takdirde öğretmen eğitimi  için ders verebilir

   • meslektaşlarının derslerini gözlemler ve faydalı geribildirimde bulunur

   • fırsat çıktığında kurumsal gelişime bağlı bir takım projelerde sorumluluk alır

  • 3.2
   • daha az deneyimli öğretmenler için eğitim modülleri tasarlayabilir

   • öğretmen gelişim programları yürütebilir

   • tüm seviyelerde, ders veren meslektaşlarının derslerini gözlemleyebilir ve değerlendirebilir

   • meslektaşlarının birbirlerinin derslerini gözlemlemeleri için fırsatlar oluşturur

İdari işler
 • Development Phase 1
  • 1.1
   • yoklama almak, malzemeleri dağıtmak/toplamak/iade etmek gibi rutin işleri tamamlar

  • 1.2
   • istenilen ders plan ve kayıtlarını doğru bir şekilde doldurulmuş olarak ve zamanında teslim eder

   • ödev ve testleri hızlı ve verimli bir şekilde değerlendirir

 • Development Phase 2
  • 2.1
   • değerlendirme ve rapor yazma çalışmalarını hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirir

   • dersleri için anlaşılır ve düzenli kayıtlar tutar

   • doküman ve geribildirimleri istenilen zamana kadar teslim eder

  • 2.2
   • işiyle ilgili idari işleri hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirir

   • düzenli ancak daha az sıklıkta olan işleri öngörür ve vaktinden önce yerine getirir

   • öğrenci meseleleri, soruları, geribildirimleri ile ilgilenir

 • Development Phase 3
  • 3.1
   • idari işleri diğerleri ile koordine eder; istenildiği takdirde bilgi, rapor, görüş v.b. derler

   • öğretmen toplantılarını organize etmek, dönem sonu geribildirim toplamak, derlemek, analiz etmek gibi, belirli idari işler için sorumluluk üstlenir

  • 3.2
   • istenildiği takdirde ders koordinatörlüğü yapabilir

   • gerektiği takdirde, kayıt birimi/mali işler birimi/sponsorlar/veliler v.b. ile bağlantıda olabilir

   • idari sistemlerin tasarlanması veya yeniden gözden geçirilmesine aktif şekilde katkıda bulunur

Download the grid

The European Profiling Grid, the Glossary and the User guide can be downloaded in the languages of your choice.

 • Language of additional documents

The user guide

The user guide provides examples of how each type of user might use the Grid.